14 MART DÜNYA Pİ GÜNÜ

resim
14 MART DÜNYA Pİ GÜNÜ

ÇÖZÜM'DE 14 MART DÜNYA Pİ GÜNÜ KUTLAMASI!

Ünlü Matematik sabiti Pİ!
Pİ sayısı bir dairenin çevresinin çapına bölümü ile elde edilen sayıdır. Bu oran her daire için aynı değeri aldığından Pİ sayısı bir Matematiksel sabittir . Basitçe 3,14 olarak ifade edilmesine rağmen periyodik olarak tekrar etmeyen sonsuz sayıda basamağı vardır. Bu basamaklar içinde doğum gününüz kart numaranız gibi değerlere rastlamak mümkündür.