VELI-ÖğRENCI İFTAR PROGRAMı

resim
Veli-Öğrenci İftar Programı

     Mübarek “ramazan-ı şerif” ayı hakkında sevgili peygamberimiz buyururlar ki: “Kim ramazanı, faziletine inanarak, Allah rızası için ve sevabı yalnız ondan bekleyerek oruçlu geçirirse, geçmiş günahları mağfiret olunur.”

     Hicri kameri aylardan dokuzuncusu olan ramazan ayı, oruç ayıdır. Oruç, insanın merhamet duygusunu geliştirerek, bunun topluma sevgi ve yardım şeklinde yansımasını sağlar. Oruç tutan kişi, açlığın ne demek olduğunu bizzat tatmış olduğundan, yokluk içinde olan insanların çektikleri sıkıntıları anlar, kişinin şefkat ve acıma duyguları gelişir. Bizzat hissederek fakirlere yardım eli uzatır, onların sıkıntılarını giderir, toplumun huzur ve mutluluğuna katkıda bulunur. Ramazanda zengin- fakir herkesin kapısı ve sofrası herkese açıktır. Unutmamak gerekir ki bir yandan eş, dost, akrabalık ve komşuluk ilişkilerini geliştiren iftar sofraları ; davet edilene karşı  davet edenin verdiği önemin, itibar ve saygısının bir nişanesidir. Bu anlayış çerçevesinde Çözüm Koleji olarak  ramazanın gelişi münasebetiyle duyduğumuz sevinci  iftar sofrasında buluştuğumuz velilerimiz ve öğrencilerimiz ile paylaştık.